Користувачам

Користувачі електронних довірчих послуг (ЕДП) - підписувачі, створювачі електронних печаток, відправники та отримувачі електронних даних, інші фізичні та юридичні особи, які отримують електронні довірчі послуги у КНЕДП "АБ "УКРГАЗБАНК"" відповідно до вимог законодавства.

Користувач ЕДП має право на:

 • отримання електронних довірчих послуг;
 • вільний вибір надавача електронних довірчих послуг; оскарження у судовому порядку дій чи бездіяльності надавачів електронних довірчих послуг та органів, що здійснюють державне регулювання у сфері електронних довірчих послуг;
 • відшкодування завданої їм шкоди та захист своїх прав і законних інтересів;
 • звернення із заявою про скасування, блокування та поновлення свого сертифіката відкритого ключа.

Користувачі електронних довірчих послуг зобов’язані: 

 • забезпечувати конфіденційність та неможливість доступу інших осіб до особистого ключа; 
 • невідкладно повідомляти надавача електронних довірчих послуг про підозру або факт компрометації особистого ключа; 
 • надавати достовірну інформацію, необхідну для отримання електронних довірчих послуг; 
 • своєчасно здійснювати оплату за електронні довірчі послуги, якщо така оплата передбачена договором між надавачем та користувачем електронних довірчих послуг; 
 • своєчасно надавати надавачу електронних довірчих послуг інформацію про зміну ідентифікаційних даних, які містить сертифікат відкритого ключа; 
 • не використовувати особистий ключ у разі його компрометації, а також у разі скасування або блокування сертифіката відкритого ключа.

Як отримати сертифікат

Формування кваліфікованого сертифікату електронного підпису чи печатки здійснюється КНЕДП за результатами опрацювання заяви на формування кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки отриманого від клієнта Банку. Заяви на формування кваліфікованого сертифікату електронного підпису подаються особисто підписувачем у системі дистанційного банківського обслуговування . 

Заява на формування кваліфікованого сертифікату електронної печатки подається особисто керівником установи клієнта – юридичної особи у системі дистанційного банківського обслуговування. Строк дії кваліфікованого сертифікату електронного підпису чи печатки не більше 2-ох років.

Якщо Ви відкрили рахунок в застосунку "ЕКО БАНК" через ДІЮ, то Вам не треба проходити особисто ідентифікацію в Банку для подальшого отримання хмарного ключа, достатньо через застосунок "ЕКО БАНК" здійснити фотофіксацію та отримати одразу ключ, який готовий для роботи. Рекомендації щодо проходження фотофіксації описані нижче

Як отримати кваліфікований електронний підпис неповнолітній особі від 14 до 18 років

Для отримання кваліфікованого електронного підпису неповнолітня особа віком від 14 до 18 років має особисто звернутись до відділення АБ «УКРГАЗБАНК» де відкрито її рахунок, надавши, окрім переліку документів для отримання електронних довірчих послуг фізичній особі, заяву про письмову згоду хоча б одного з батьків (усиновлювачів) або піклувальників, та засвідчену копію свідоцтва про народження особи. При цьому обов’язкова присутність хоча б одного з батьків (усиновлювачів) або піклувальників дитини з оригіналом паспорта. 

Рекомендації щодо проходження фотофіксації

Фотофіксація в реальному часі звіряє зображення камери з фотографією на ваших документах в реєстрі. Виберіть місце з гарним освітленням. Якщо Ви у приміщенні станьте обличчям до вікна або лампи. Фон повинен бути без зайвих предметів та людей. Не ставайте проти світла та уникайте прямих сонячних променів в камеру. Переконайтеся, що Ваша фронтальна камера чиста та застосунок має доступ до неї. Увага! Причина, чому у Вас може не вдатись: борода, головний убір, маска, окуляри, або Ваша зовнішність кардинально відрізняється від фото в паспорті. Тримайте телефон на рівні обличчя: не знизу, не зверху. Потрібно, щоб воно повністю заповнювало зелену рамочку. Носите окуляри – зніміть їх. В кінці система зробить фото. Дивіться прямо в камеру. Вона знаходиться в центрі смартфона, а не в центрі екрану. Це фото додаток порівнює зі світлиною в реєстрі. Додаток сповістить Вас про результат перевірки.

Як заблокувати сертифікат

Використання особистого ключа для створення кваліфікованого електронного підпису (КЕП) чи печатки можливе тільки під час дії сертифікату відкритого ключа, що відповідає особистому ключу .

Управління статусом сертифіката дозволяє припинити дію ключів КЕП чи печатки та навіть повністю скасувати власний сертифікат і, як наслідок, ососбистий ключ.

Блокування сертифікату може бути здійснене двома способами:

 • шляхом звернення до контакт-центру банку по телефону за умови однозначної ідентифікації особи підписувача;
 • шляхом подання заяви про блокування в письмовому вигляді до відділення Банку особисто.

Для ключів, які зберігаються у захищеному хмарному сховищі, блокування здійснюється шляхом блокування відповідного облікового запису у системі дистанційного банківського обслуговування.

Блокування сертифіката за телефоном.

Для блокування сертифіката за усною заявою за телефоном користувач повинен подзвонити:

По телефону користувач повинен повідомити оператору :

 • дані однозначної ідентифікації особи підписувача.

Після перевірки повідомлених данних на відповідність до реєстру користувачів оператор проводить процедуру блокування сертифікату. Блокування набуває сили з моменту занесення інформації про зміну статусу сертифікату до списку відкликаних сертифікатів.

Блокування сертифіката за письмовою заявою відбувається при особистому зверненні підписувача або заявника у відділенні Банку, де відкрито рахунок.

Користувач повинен пред'явити оригінал паспорту для проведення ідентифікації його, як підписувача або заявника КНЕДП. Після проведення ідентифікації користувач подає заяву на блокування сертифіката.

Заява заповнюється за формою, що може бути завантажена з сайту КНЕДП.

Після заповнення заява підписується власником серифікату .

Після перевірки даних, що наведені в заяві, проводиться процедура блокування сертифікату. Блокування набуває сили з моменту занесення інформації про зміну статусу сертифікату до списку відкликаних сертифікатів.

Як скасувати сертифікат

Скасування сертифікату закінчує його дію та відповідних йому ключів КЕП та печатки. Подальше відновлення дії сертифікату неможливе.

КНЕДП скасовує сертифікат у разі:

 • подання користувачем електронних довірчих послуг заяви про скасування виданого йому кваліфікованого сертифіката відкритого ключа в будь-який спосіб, що забезпечує підтвердження особи-користувача; 
 • надходження до суб’єкта, який видав сертифікат, документа, що підтверджує: смерть фізичної особи - підписувача; 
 • припинення діяльності створювача електронної печатки; 
 • зміни ідентифікаційних даних користувача електронних довірчих послуг; факт державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця чи припинення діяльності в установленому законодавством порядку юридичної особи; 
 • надання користувачем електронних довірчих послуг недостовірних ідентифікаційних даних під час формування його кваліфікованого сертифіката відкритого ключа; 
 • факт компрометації особистого ключа користувача електронних довірчих послуг, виявлений самостійно користувачем або контролюючим органом під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг; 
 • набрання законної сили рішенням суду про скасування кваліфікованого сертифіката відкритого ключа, оголошення підписувача померлим, визнання безвісно відсутнім, недієздатним, обмеження його цивільної дієздатності, визнання користувача електронних довірчих послуг банкрутом. 

Скасування сертифікату може бути здійснене трьома способами:

 • самостійно у системі дистанційного банківського обслуговування, шляхом видалення особистого ключа;
 • шляхом звернення до контакт-центру банку по телефону за умови однозначної ідентифікації особи підписувача;
 • шляхом подання заяви про скасування в письмовому вигляді до відділення Банку особисто.

Скасування сертифіката за телефоном.

Для скасування сертифіката за усною заявою за телефоном користувач повинен подзвонити:

По телефону користувач повинен повідомити оператору :

 • дані однозначної ідентифікації особи підписувача.

Після перевірки повідомлених данних на відповідність до реєстру користувачів оператор проводить процедуру скасування сертифікату. Скасування набуває сили з моменту занесення інформації про зміну статусу сертифікату до списку відкликаних сертифікатів.

Скасування сертифіката за письмовою заявою відбувається при особистому зверненні підписувача або заявника у відділенні Банку, де відкрито рахунок.

Користувач повинен пред'явити оригінал паспорту для проведення ідентифікації його, як підписувача або заявника КНЕДП. Після проведення ідентифікації користувач подає заяву на скасування сертифіката.

Заява заповнюється за формою, що може бути завантажена з сайту КНЕДП.

Після заповнення заява підписується власником серифікату .

Після перевірки даних, що наведені в заяві, проводиться процедура скасування сертифікату. Скасування набуває сили з моменту занесення інформації про зміну статусу сертифікату до списку відкликаних сертифікатів.

Як поновити сертифікат

Для продовження використання ключів КЕП , сертифікат якого був заблокований, необхідно поновити дію сертифікату.

Для поновлення сертифікату підписувача або заявника КНЕДП необхідно особисто подати письмову заяву у відділенні Банку.

Заява заповнюється за формою, що може бути завантажена з сайту КНЕДП. Після заповнення заява підписується підписувачем або заявником КНЕДП.

У відділенні банку підписувач або заявника КНЕДП повинен пред'явити оригінал паспорту для проведення ідентифікації . Після проведення ідентифікації підписувач або заявника КНЕДП подає заяву на поновлення сертифікату.

Після перевірки даних, що наведені в заяві, проводиться процедура поновлення сертифікату. Поновлення набуває сили з моменту занесення інформації про зміну статусу сертифікату до списку відкликаних сертифікатів.

Як продовжити дію сертифікату

Сертифікат має обмежений строк чинності. Строк дії сертифікату підписувача або заявника КНЕДП не більше 2-ох років. 

Для продовження користування КЕП чи печаткою,  підписувач або заявник КНЕДП формує новий сертифікат за наступних умов :

 • після завершення строку дії сертифікату або за один календарний місяць до завершення;
 • скасування сертифікату

Якщо змінились ідентифікаційні дані, що були включені до сертифікату, - перед формуванням сертифікату необхідно надати оригінал документу до відділення Банку, де відкрито рахунок, в якому відображені ці зміни.

Відомості про обмеження під час використання сертифікатів ключів, сформованих КНЕДП

Сертифікати ключів, які формуються КНЕДП, призначені для забезпечення діяльності фізичних, юридичних (усіх форм власності), самозайнятих осіб та фізичних осіб – підприємців, яка здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису та/або печатки, в системах електронного документообігу, дистанційного обслуговування, платіжних системах, державних реєстрах, інформаційно-телекомунікаційних системах, тощо.

Кваліфікований електронний підпис, який перевіряється з використанням сертифікатів ключів, що формуються КНЕДП, використовується фізичними, юридичними (усіх форм власності), самозайнятими особами та фізичними особами – підприємцями для ідентифікації підписувача, підтвердження цілісності даних в електронній формі.

Перелік сфер, у яких дозволяється використання сертифікатів:

 • перевірка кваліфікованого електронного підпису чи печатки;
 • автентифікація (ідентифікація);
 • узгодження ключів шифрування.

Вищезазначений перелік не є вичерпним.

Обмеження щодо використання сформованих КНЕДП сертифікатів ключів застосовуються у відповідності до положень Регламенту роботи КНЕДП АБ «УКРГАЗБАНК» та діючого законодавства України.

КНЕДП має право встановлювати обмеження сфери використання сформованих ним сертифікатів ключів. Інформація щодо обмеження сфери використання сертифікату ключа зазначається у сформованому сертифікаті ключа у вигляді призначення ключа та уточненого призначення ключа.

Як перевірити статус сертифікату

Перевірити статус сертифікату можливо перейшовши до розділу сайту Пошук сертифікатів. Для цього необхідно знайти потрібний сертифікат за відповідним параметром пошуку та натиснути кнопку «Статус» під відповідним сертифікатом.

Статуси сертифікатів :

 • ACTIVE – діючий сертифікат
 • EXPIRED – завершення дії сертифікату
 • REVOKED – сертифікат відкликано
 • BLOCKED - дію сертифікату тимчасово призупинено

Список зовнішніх ресурсів, де працює хмарний КЕП


Центральний засвідчувальний орган (ЦЗО) https://czo.gov.ua/sign
Інтегрована система електронної ідентифікації(ІСЕІ) ID.GOV.UA https://id.gov.ua/sign
ЕЛЕКТРОННІ ПЕТИЦІЇ  Офіційне інтернет-представництво Президента України https://petition.president.gov.ua/
Кабінет платника податків https://cabinet.tax.gov.ua/ В системі є можливість авторизації з використанням хмарного КЕП через id.gov.ua *
Кабінет водія https://e-driver.mvs.gov.ua/ В системі є можливість авторизації з використанням хмарного КЕП через id.gov.ua *
Єдине вікно для міжнародної торгівлі (Митниця) https://cabinet.customs.gov.ua/ В системі є можливість авторизації з використанням хмарного КЕП через id.gov.ua *
Державний земельний кадастр https://e.land.gov.ua/ В системі є можливість авторизації з використанням хмарного КЕП через id.gov.ua *
 *- функціонал використання КЕП може бути обмежений зовнішнім ресурсом

Хмарний КЕП також можна використовувати в усіх зовнішніх інформаційних системах, які підтримують авторизацію користувачів та/або підписання документів через ІСЕІ.

Як використати хмарний ключ на зовнішніх ресурсах

Користувачі особистих ключів в хмарному сховищі можуть здійснювати підписання документів на будь-якому ресурсі, де є можливість здійснити автентифікацію через Інтегровану систему електронної ідентифікації ID.GOV.UA.

Для того, щоб скористатися ключем Вам треба:

 • Перейти на сторінку Інтегрованої системи електронної ідентифікації ID.GOV.UA
 • Обрати "Підписати файл за допомогою Електронного підпису"
 • Обрати "Зчитати ключ" - "Хмарний" - "Укргазбанк - хмарний підпис «EcoSign»"
 • Перейти в застосунок "ЕКО БАНК"
 • Відкрити "Скан QR-код" на вкладці "Головна" та зчитати QR-код
 • Вказати правильний PIN-код на мобільному пристрої в застосунку "ЕКО БАНК"
 • Отримати інформацію про підписанта та натиснути "Далі"
 • Обрати параметри для підписання та завантажити документ для підпису
 • Натиснути "Підписати" та повторно відкрити "Скан QR-код" на вкладці "Головна" в застосунку "ЕКО БАНК" та зчитати QR-код
 • Вказати правильний PIN-код на мобільному пристрої в застосунку "ЕКО БАНК"
 • Отримати підписаний документ та протокол перевірки кваліфікованого електронного підпису