Головна

Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг (КНЕДП) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» є підрозділом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК».

КНЕДП АБ «УКРГАЗБАНК» надає кваліфіковані електронні довірчих послуги(КЕДП) клієнтам Банку на підставі укладеного між клієнтом та Банком договору про обслуговування клієнта банку, який містить розділ щодо правил та умов надання електронних довірчих послуг клієнту АБ «УКРГАЗБАНК». КЕДП надаються клієнтам АБ «УКРГАЗБАНК», які пройшли повну ідентифікацію, автентифікацію та верифікацію відповідно до вимог  статті 22 Закону України "Про електронні довірчі послуги" та законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Перелік кваліфікованих електронних довірчих послуг, надання яких забезпечує КНЕДП :

  • кваліфікована електронна довірча послуга створення, перевірки та підтвердження кваліфікованого електронного підпису чи печатки;
  • кваліфікована електронна довірча послуга формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки;
  • кваліфікована електронна довірча послуга формування, перевірки та підтвердження кваліфікованої еле ктронної позначки часу.

Кваліфіковані сертифікати відкритих ключів, сформованих КНЕДП, використовуються для:

  • автентифікації підписувачів;
  • перевірки кваліфікованого електронного підпису;
  • перевірки кваліфікованої електронної печатки;
  • узгодження ключів шифрування.