Послуги

КНЕДП АБ «УКРГАЗБАНК» надає кваліфіковані електронні довірчих послуги(КЕДП) клієнтам Банку на підставі укладеного між клієнтом та Банком договору про обслуговування клієнта банку, який містить розділ щодо правил та умов надання електронних довірчих послуг клієнту АБ «УКРГАЗБАНК». КЕДП надаються клієнтам АБ «УКРГАЗБАНК», які пройшли повну ідентифікацію, автентифікацію та верифікацію відповідно до вимог  статті 22 Закону України "Про електронні довірчі послуги" та законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Перелік кваліфікованих електронних довірчих послуг, надання яких забезпечує КНЕДП :

  • кваліфікована електронна довірча послуга створення, перевірки та підтвердження кваліфікованого електронного підпису чи печатки;
  • кваліфікована електронна довірча послуга формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки;
  • кваліфікована електронна довірча послуга формування, перевірки та підтвердження кваліфікованої електронної позначки часу.

Окрім надання КЕДП, КНЕДП надає консультаційні послуги інформаційного характеру щодо використання КЕДП за зверненням Клієнтів.

Надання вищезазначених послуг здійснюється Надавачем у відповідності до Регламенту та на підставі укладених Договорів.

Особисті ключі підписувачів зберігаються на захищених носіях чи в захищеному хмарному сховищі.